Företaget Produkter Tjänster Kontakt
Näshults Schaktmaskiner AB

Om oss Miljö & Kvalité Maskinpark

Miljö och kvalité

 

Med omtanke om människor och miljö arbetar vi aktivt med miljöfrågor.

 

Sedan hösten 2008 är våra ballastprodukter från Näshults Bergtäkt CE-deklarerade.

De ballastprodukter som produceras är enligt

SS-EN 13043 System 2+ Ballast för asfaltsmassor och tankbeläggningar

SS-EN 13242 System 2+ Ballast för väg och anläggning

SS-EN 12620 System 2+ Ballast för betong

Vid förfrågan om Certifikat eller Petrografisk analys var vänlig maila till nashult.schakt(at)gmail(punkt)com.

CE-deklaration och Prestanda deklaration kan du ladda ner här.


Här är några punkter i vårt miljö- & kvalitetsarbete:

 

Vid nyinvestering väljer vi alltid maskiner och fordon med lågemissionsmotorer som också är förberedda för alternativa bränslen.

 

Varje månad tas prover på dagvattnet som kommer från vår bergstäkt.

 

Våra maskin- och fordonsförare har genomgått de tre utbildningar som Vägverket kräver (Miljö, Säkerhet På Väg och Hjälp På Väg).

 

Maskiner och fordon som används på våra arbetsplatser körs på biodiesel med 5 % inblandning av RME.

 

Alla våra förare innehar gällande behörigheter för respektive maskin alt. fordon.

 

Våra maskiner och redskap som används är besiktigade enligt gällande föreskrifter.

 

 

Näshults Schaktmaskiner AB, tel. 0383-81118