Företaget Produkter Tjänster Kontakt
Näshults Schaktmaskiner AB

CE-Dokumentation

Vi producerar:

  • Ballast och Grusprodukter
  • Rotopactorbehandlad makadam
  • Sorterad åkerjord

Vårt material har mycket låg radonhalt (11 mikroröntgen/timme)

Materialet levereras med egna lastbilar eller hämtas på plats av kunden.

 

 

Som specialprodukter kan nämnas blågrått stenmjöl och gånggrus.

Det blågråa stenmjölet och gruset är mycket populärt som bland annat dekoration i trädgårdar.

I vissa fall vill man inte ha stenar med vassa kanter, så därför erbjuder vi makadam som har efterberarbetats i en Rotopactor (bortslipning av vassa kanter).

Information om det olika fraktionernas deklarationer, se Miljö & Kvalité

CE-deklaration och Prestanda deklaration kan du ladda ner här.

Ballast och Grusprodukter

Stenmjöl

Används till plattsättning, samt som ytlager på fotbollsplaner, ridbanor och dyligt

Makadam 2/5

Används som halkbekämpning på trottoarer och gångbanor

Makadam 4/8

Används som halkbekämpning på trottoarer och gångbanor

Makadam 8/11

Används till grusgångar och gårdsplaner

Makadam 8/16

Används till grusgångar och gårdsplaner

Makadam 8/22

Används som asfaltsballast

 

Makadam 11/16

Används som asfaltsballast

Makadam 16/25

Används till dränering och täktdikning

Makadam 32/64

Används som grov fyllning och dränering

Slitlager 0/16

Används som slitlager på grusvägar, samt som underlag för asfaltbeläggning

Bärlager 0/32

Används på grusvägar för att ge bärighet, samt som underlag för asfaltbeläggning

Bärlager 0/45

Används på grusvägar för att ge bärighet, samt som underlag för asfaltbeläggning

Bärlager 0/90

Används på grusvägar för att ge bärighet, samt som underlag för asfaltbeläggning

Bärlager 0/150

Används på grusvägar för att ge bärighet, samt som underlag för asfaltbeläggning

Mursand 0/4

Används vid murning, putsning och till sandlådor

Gjutgrus 0/8

Används vid gjutning och plattsättning

Sandningssand

Används som halkbekämpning på vägar

 

 

Näshults Schaktmaskiner AB, tel. 0383-81118