Företaget Produkter Tjänster Kontakt
Näshults Schaktmaskiner AB

Tjänster

 

Vi utför krossning och sortering med mobila maskiner. Tack vare smidig förflyttning och enkel uppställning på platsen kan produktionen snabbt vara igång, och maskinernas höga kapacitet leder till stor effektivitet i arbetet.

 

Bland våra tjänster ingår även schakt- och planeringsarbeten, avlopp, skogsvägar, vägunderhåll med väghyvel, sommarsaltning (dammbindning) transporter, uthyrning av maskiner och lastbilar, samt snöröjning.

Vi utför även siktanalys för infiltration vid avloppsanläggningar. Kontakta Linda 0708-606864 för mer information.


Bra att tänka på för dig som mottagare:

  • Kontrollera vilken bärighetsklass vägen har fram till leveransadressen (BK1, BK2 eller annat).
  • Kontrollera att marken fram till tippstället klarar vikten från lastbilen.
  • Kontrollera att det finns utrymme att komma fram med lastbilen och att tippa flaket (elledningar, grenar och dylikt). Höjd 3,5 meter och bredd 3 meter.
  • Vi kan inte tippa över häckar, staket och dylikt.
  • Ta fram ett telefonnummer som det går att nå er på om det skulle uppstå något problem.
  • Märk ut en tydlig tipplats.
  • Flytta bilar eller annat som kan vara ivägen innan leveransen.

Det är alltid chauffören som avgör hur långt det är möjligt att köra/backa till med tanke på säkerhet och risker för skador på bil och övrig omgivning. Vid eventuella skador på mark/väg som kunden hänvisat till är kunden själv ansvarig för dessa.

 

 

Näshults Schaktmaskiner AB, tel. 0383-81118